Voorwaarden Reservatie

Wanneer is uw reservatie geldig?

De reservatie is pas geldig wanneer de volledige en correcte betaling is ontvangen. U hebt de keuze om het voertuig 1, 3 of 7 dagen te reserveren. Voor 1 dag dient u € 100 incl. btw te betalen, voor 3 dagen € 150 en voor 7 dagen 300 incl. btw. Het betaalde reservatiebedrag zal afgetrokken worden van het totaal te betalen bedrag van het desbetreffende voertuig.

Indien de verwerking van de reservatie nog niet gebeurd is en in tussentijd kan een verkoper van De Tandt - Comfort Cars deze wagen verkopen, heeft De Tandt - Comfort Cars het recht om deze te verkopen. Een getekende bestelbon heeft altijd prioriteit bovenop een reservatie.

Wat gebeurd er met het betaalde reservatiebedrag als u het desbetreffende voertuig dan toch niet wenst aan te kopen?

Indien u een reservatie van een voertuig hebt gedaan en u wenst toch het desbetreffende gereserveerde voertuig niet aan te kopen, dan kan u uw geld niet terugkrijgen in liquide. Wanneer u binnen een maand na reservering een ander voertuig aankoopt bij De Tandt - Comfort Cars, kunnen wij wel het reeds betaalde reservatiebedrag in mindering brengen. Kortom als u een reservatie doet en geen voertuig binnen de maand na reservering aankoopt bij De Tandt - Comfort Cars, dan bent u uw geld kwijt.

Heb je vragen of klachten i.v.m. de reservatievoorwaarden?

Contacteer ons via mail info@comfortcars.be.

Geschillen en toepasselijk recht

In geval van betwisting omtrent het gebruik van de website en de hierin vermelde voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.

Enkel de rechtbanken zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen, onder voorbehoud van bepalingen van dwingend recht of openbare orde die zouden verwijzen naar een andere (territoriaal) bevoegde rechtbank (consumentengeschillen).

Vertrouwelijkheid en veiligheid

Alleen personen met de juiste machtiging hebben toegang tot persoonlijke gegevens die relevant zijn voor de uitvoering van hun opdracht. Die personen mogen de gegevens alleen gebruiken als en voor zover dat nodig is voor de uitvoering van hun opdracht. Ze zijn gebonden aan strikte professionele discretie en naleving van alle technische voorschriften die gericht zijn op het beschermen van de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens en de veiligheid van de systemen die deze bevatten. De Tandt - Comfort Cars neemt interne technische en organisatorische maatregelen om te voorkomen dat (persoonlijke) gegevens in verkeerde handen vallen. Het pand, de servers, het netwerk, de overdrachten en de gegevens worden beschermd volgens interne regels.